Welcome to Pussy 888 KH

   Welcome to Pussy 888 KH

   Welcome to Pussy 888 KH

Q តើចូលលេងហ្គេមPussy888khដោយរបៀបណា?
A សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាម LINE ID @Pussy888kh, Talegram: @ Pussy888kh1 ចុះឈ្មោះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញ24ម៉ោង

Q តើចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់ខ្ញុំមានកំរិតប៉ុន្មាន?
A ចំនួនទឹកប្រាក់ការភ្នាល់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទហ្គេម។

Q ឈ្មោះគណនីនិងលេខសំងាត់របស់ខ្ញុំបានភ្លេចបាត់តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?
A ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចឈ្មោះគណនីនិងលេខសំងាត់សូមទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងហើយបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន យើងនឹងផ្ញើឈ្មោះគណនីនិងលេខកូដម្តងទៀត។

Q តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
A នៅពេលដែលអ្នកចង់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ចូលទៅក្នុងគណនីសមាជិករួចចុចចូលទៅ “ម៉ឺនុយ -> ពាក្យសម្ងាត់” នៅលើទំព័រមុខដើម្បីប្តូរលេខសម្ងាត់។

Q តើខ្ញុំអាចកែព័ត៌មានគណនីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
A ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកែសម្រួលព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ24ម៉ោង

Q ហេតុអ្វីពេលខ្លះគេហទំព័រមិនអាចចូលបាន?
A មានហេតុផលជាច្រើន។ ដំបូងសូមពិនិត្យមើលថាឈ្មោះគណនីនិងពាក្យសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើវានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ២៤ ម៉ោង

Q តើមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំទើបអាចចុះឈ្មោះជាសមាជិកបាន?
A ចាត្រូវមានអាយុចាប់ពីរ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅទើបក្លាយជាសមាជិកPussy888khបាន

Q បើកគណនីហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះពិត?
A ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែការពារសុវត្ថិភាព។ នៅពេលអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលចុះឈ្មោះ
ឈ្មោះនិងនាមត្រកូលត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងឈ្មោះគណនីធនាគារ
ដូច្នេះអ្នកអាចដកប្រាក់បាន ដូច្នេះនៅពេលបើកគណនីសូមបញ្ចូលឈ្មោះពិតរបស់អ្នកផង។

Q តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីថ្មីបានទេ?
A សមាជិកទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះបានតែអាខោន Pussy888kh khបានតែម្តងទេមិនអាចចុះឈ្មោះច្រើនដងបានទេ

Q តើខ្ញុំអាចលុបឈ្មោះគណនីរបស់ខ្ញុំបានទេ?
A /Pussy888kh មិនអាចលុបឈ្មោះគណនីសមាជិកដោយមូលហេតុណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើសមាជិកមានបំណងលុបឈ្មោះគណនី អាចទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអោយបិតសេវាកម្មដើម្បីបញ្ឈប់ឬឈប់ប្រើប្រាស់បាន

Q​ វិធីដាក់ – ដកប្រាក់តាមរបៀបណា? A: ដាក់ប្រាក់ – ដកប្រាក់។ ទំនាក់ទំនងតាម LINE ID @ Pussy888kh, Talegram: @ Pussy888kh1 ។មានសេវាកម្មបំរើពេញ24ម៉ោង Q​ ដាក់ប្រាក់ – ដកប្រាក់ក្នុងមួយលើក តើចំនួនខ្ពស់និងទាបបំផុតចំនួនប៉ុន្មាន? A Pussy888kh ដាក់ប្រាក់ទាបបំផុត100បាតនិងដាកប្រាក់ខ្ពស់បំផុត2000,000បាត Q​ តើការដាក់ប្រាក់ Pussy888kh ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមទេ? A នៅពេលសមាជិកដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុង“ Pussy888kh” មិនមានថ្លៃសេវាបន្ថែមទេ។ អ្នកគ្រាន់តែបង់ថ្លៃធនាគារដែលធនាគាររបស់អ្នកត្រូវការ។ Q『Pussy888kh kh តើមានថ្លៃដកប្រាក់ដែររឺទេ? A ចាសអតិថិជនជាទីស្រលាញ់ក្រុមហ៊ុនយើងបានពិចារណារួចហើយថានៅពេលដែលអតិថិជនដកប្រាក់ខាងយើងមិនត្រូវការបង់ថ្លៃសេវាទេ Q “Pussy888kh” តើមានលក្ខខណ្ឌទេ? A លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់មានដូចខាងក្រោមឈ្មោះគណនីត្រូវតែជាម្ចាស់គណនីធនាគារ។ Q Pussy888kh k តើហេតុអ្វីត្រូវតែជាម្ចាស់ឈ្មោះគណនីធនាគារទើបអាចដកប្រាក់បាន ? A ឈ្មោះគណនីដែលសមាជិកប្រើប្រាស់ដើម្បីដកប្រាក់ត្រូវតែជាម្ចាស់គណនីធនាគារ។ ប្រសិនបើមិនមែនជាម្ចាស់គណនីធនាគារទេមិនអាចដកប្រាក់បានទេ គណនីធនាគារដែលសមាជិកប្រើដើម្បីដកប្រាក់ត្រូវតែប្រើឈ្មោះដូចគ្នានឹងឈ្មោះពិតដែលបានបញ្ចូលក្នុងព័ត៌មានចុះឈ្មោះ។ ឈ្មោះពិតមិនអាចកែបានទេ។ ប្រសិនបើមិនអាចដកប្រាក់បានទេពីព្រោះការចុះឈ្មោះឈ្មោះពិតមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលបំពេញ Pussy888kh នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

Q​ ហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះមិនអាចមើលវីដេអូបានដូចធម្មតា?
A​ ពិនិត្យមើលគុណភាពនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញដែលអាចមិនបញ្ជូនសេវាដូចដែលវាគួរតែមាន។ ដូច្នេះសមាជិកជ្រើសរើសកន្លែងដែលមានសេវាខ្លាំងសម្រាប់លេង។

Q តើកុំព្យូទ័រមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះសម្រាប់លេងហ្គេមអនឡាញ?
A: Android 4.0 , IOS 7.0 ខ្លាំង 1GBជីកាបៃ​អង្គចងចាំ1.5GBជីកាបៃ『Pussy888kh』នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

FAQ

Q តើចូលលេងហ្គេមPussy888khដោយរបៀបណា?
A ​សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាម LINE ID @Pussy888kh, Talegram: @ Pussy888kh1 ចុះឈ្មោះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញ24ម៉ោង

Q តើចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់ខ្ញុំមានកំរិតប៉ុន្មាន?
A ចំនួនទឹកប្រាក់ការភ្នាល់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទហ្គេម។

Q ឈ្មោះគណនីនិងលេខសំងាត់របស់ខ្ញុំបានភ្លេចបាត់តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?
A ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចឈ្មោះគណនីនិងលេខសំងាត់សូមទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងហើយបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន យើងនឹងផ្ញើឈ្មោះគណនីនិងលេខកូដម្តងទៀត។

Q តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
A នៅពេលដែលអ្នកចង់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ចូលទៅក្នុងគណនីសមាជិករួចចុចចូលទៅ “ម៉ឺនុយ -> ពាក្យសម្ងាត់” នៅលើទំព័រមុខដើម្បីប្តូរលេខសម្ងាត់។

Q តើខ្ញុំអាចកែព័ត៌មានគណនីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
A ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកែសម្រួលព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ24ម៉ោង

Q ហេតុអ្វីពេលខ្លះគេហទំព័រមិនអាចចូលបាន?
A មានហេតុផលជាច្រើន។ ដំបូងសូមពិនិត្យមើលថាឈ្មោះគណនីនិងពាក្យសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើវានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ២៤ ម៉ោង

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចុះឈ្មោះ

Q តើមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំទើបអាចចុះឈ្មោះជាសមាជិកបាន?
A ចាត្រូវមានអាយុចាប់ពីរ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅទើបក្លាយជាសមាជិកPussy888khបាន

Q បើកគណនីហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះពិត?
A ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែការពារសុវត្ថិភាព។ នៅពេលអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលចុះឈ្មោះ
ឈ្មោះនិងនាមត្រកូលត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងឈ្មោះគណនីធនាគារ
ដូច្នេះអ្នកអាចដកប្រាក់បាន ដូច្នេះនៅពេលបើកគណនីសូមបញ្ចូលឈ្មោះពិតរបស់អ្នកផង។

Q តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីថ្មីបានទេ?
A សមាជិកទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះបានតែអាខោន Pussy888kh khបានតែម្តងទេមិនអាចចុះឈ្មោះច្រើនដងបានទេ

Q តើខ្ញុំអាចលុបឈ្មោះគណនីរបស់ខ្ញុំបានទេ?
A /Pussy888kh មិនអាចលុបឈ្មោះគណនីសមាជិកដោយមូលហេតុណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើសមាជិកមានបំណងលុបឈ្មោះគណនី អាចទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអោយបិតសេវាកម្មដើម្បីបញ្ឈប់ឬឈប់ប្រើប្រាស់បាន

បញ្ហាជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់

Q​ វិធីដាក់ – ដកប្រាក់តាមរបៀបណា?
A: ដាក់ប្រាក់ – ដកប្រាក់។ ទំនាក់ទំនងតាម LUNE ID @ Pussy888kh, Talegram: @ Pussy888kh1 ។មានសេវាកម្មបំរើពេញ24ម៉ោង

Q​ ដាក់ប្រាក់ – ដកប្រាក់ក្នុងមួយលើក តើចំនួនខ្ពស់និងទាបបំផុតចំនួនប៉ុន្មាន?
A Pussy888kh ដាក់ប្រាក់ទាបបំផុត100បាតនិងដាកប្រាក់ខ្ពស់បំផុត2000,000បាត

Q​ តើការដាក់ប្រាក់ Pussy888kh ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមទេ?
A នៅពេលសមាជិកដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុង“ Pussy888kh” មិនមានថ្លៃសេវាបន្ថែមទេ។ អ្នកគ្រាន់តែបង់ថ្លៃធនាគារដែលធនាគាររបស់អ្នកត្រូវការ។

Q『Pussy888kh kh តើមានថ្លៃដកប្រាក់ដែររឺទេ?
A ចាសអតិថិជនជាទីស្រលាញ់ក្រុមហ៊ុនយើងបានពិចារណារួចហើយថានៅពេលដែលអតិថិជនដកប្រាក់ខាងយើងមិនត្រូវការបង់ថ្លៃសេវាទេ

Q “Pussy888kh” តើមានលក្ខខណ្ឌទេ?
A លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់មានដូចខាងក្រោមឈ្មោះគណនីត្រូវតែជាម្ចាស់គណនីធនាគារ។

Q Pussy888kh k តើហេតុអ្វីត្រូវតែជាម្ចាស់ឈ្មោះគណនីធនាគារទើបអាចដកប្រាក់បាន ?
A ឈ្មោះគណនីដែលសមាជិកប្រើប្រាស់ដើម្បីដកប្រាក់ត្រូវតែជាម្ចាស់គណនីធនាគារ។ ប្រសិនបើមិនមែនជាម្ចាស់គណនីធនាគារទេមិនអាចដកប្រាក់បានទេ
គណនីធនាគារដែលសមាជិកប្រើដើម្បីដកប្រាក់ត្រូវតែប្រើឈ្មោះដូចគ្នានឹងឈ្មោះពិតដែលបានបញ្ចូលក្នុងព័ត៌មានចុះឈ្មោះ។ ឈ្មោះពិតមិនអាចកែបានទេ។ ប្រសិនបើមិនអាចដកប្រាក់បានទេពីព្រោះការចុះឈ្មោះឈ្មោះពិតមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលបំពេញ Pussy888kh នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

បញ្ហាបច្ចេកទេសទូទៅ

Q​ ហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះមិនអាចមើលវីដេអូបានដូចធម្មតា?
A​ ពិនិត្យមើលគុណភាពនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញដែលអាចមិនបញ្ជូនសេវាដូចដែលវាគួរតែមាន។ ដូច្នេះសមាជិកជ្រើសរើសកន្លែងដែលមានសេវាខ្លាំងសម្រាប់លេង។

Q តើកុំព្យូទ័រមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះសម្រាប់លេងហ្គេមអនឡាញ?
A: Android 4.0 , IOS 7.0 ខ្លាំង 1GBជីកាបៃ​អង្គចងចាំ1.5GBជីកាបៃ『Pussy888kh』នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

FAQ

Q តើចូលលេងហ្គេមPussy888khដោយរបៀបណា?
A ​សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាម LINE ID @Pussy888kh, Talegram: @ Pussy888kh1 ចុះឈ្មោះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញ24ម៉ោង

Q តើចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់របស់ខ្ញុំមានកំរិតប៉ុន្មាន?
A ចំនួនទឹកប្រាក់ការភ្នាល់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទហ្គេម។

Q ឈ្មោះគណនីនិងលេខសំងាត់របស់ខ្ញុំបានភ្លេចបាត់តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?
A ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចឈ្មោះគណនីនិងលេខសំងាត់សូមទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងហើយបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន យើងនឹងផ្ញើឈ្មោះគណនីនិងលេខកូដម្តងទៀត។

Q តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
A នៅពេលដែលអ្នកចង់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ចូលទៅក្នុងគណនីសមាជិករួចចុចចូលទៅ “ម៉ឺនុយ -> ពាក្យសម្ងាត់” នៅលើទំព័រមុខដើម្បីប្តូរលេខសម្ងាត់។

Q តើខ្ញុំអាចកែព័ត៌មានគណនីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?
A ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកែសម្រួលព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ24ម៉ោង

Q ហេតុអ្វីពេលខ្លះគេហទំព័រមិនអាចចូលបាន?
A មានហេតុផលជាច្រើន។ ដំបូងសូមពិនិត្យមើលថាឈ្មោះគណនីនិងពាក្យសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើវានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ២៤ ម៉ោង

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចុះឈ្មោះ

Q តើមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំទើបអាចចុះឈ្មោះជាសមាជិកបាន?
A ចាត្រូវមានអាយុចាប់ពីរ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅទើបក្លាយជាសមាជិកPussy888khបាន

Q បើកគណនីហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះពិត?
A ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែការពារសុវត្ថិភាព។ នៅពេលអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលចុះឈ្មោះ
ឈ្មោះនិងនាមត្រកូលត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងឈ្មោះគណនីធនាគារ
ដូច្នេះអ្នកអាចដកប្រាក់បាន ដូច្នេះនៅពេលបើកគណនីសូមបញ្ចូលឈ្មោះពិតរបស់អ្នកផង។

Q តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីថ្មីបានទេ?
A សមាជិកទាំងអស់អាចចុះឈ្មោះបានតែអាខោន Pussy888kh khបានតែម្តងទេមិនអាចចុះឈ្មោះច្រើនដងបានទេ

Q តើខ្ញុំអាចលុបឈ្មោះគណនីរបស់ខ្ញុំបានទេ?
A /Pussy888kh មិនអាចលុបឈ្មោះគណនីសមាជិកដោយមូលហេតុណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើសមាជិកមានបំណងលុបឈ្មោះគណនី អាចទាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអោយបិតសេវាកម្មដើម្បីបញ្ឈប់ឬឈប់ប្រើប្រាស់បាន

បញ្ហាជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់

Q​ វិធីដាក់ – ដកប្រាក់តាមរបៀបណា?
A: ដាក់ប្រាក់ – ដកប្រាក់។ ទំនាក់ទំនងតាម LUNE ID @ Pussy888kh, Talegram: @ Pussy888kh1 ។មានសេវាកម្មបំរើពេញ24ម៉ោង

Q​ ដាក់ប្រាក់ – ដកប្រាក់ក្នុងមួយលើក តើចំនួនខ្ពស់និងទាបបំផុតចំនួនប៉ុន្មាន?
A Pussy888kh ដាក់ប្រាក់ទាបបំផុត100បាតនិងដាកប្រាក់ខ្ពស់បំផុត2000,000បាត

Q​ តើការដាក់ប្រាក់ Pussy888kh ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមទេ?
A នៅពេលសមាជិកដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុង“ Pussy888kh” មិនមានថ្លៃសេវាបន្ថែមទេ។ អ្នកគ្រាន់តែបង់ថ្លៃធនាគារដែលធនាគាររបស់អ្នកត្រូវការ។

Q『Pussy888kh kh តើមានថ្លៃដកប្រាក់ដែររឺទេ?
A ចាសអតិថិជនជាទីស្រលាញ់ក្រុមហ៊ុនយើងបានពិចារណារួចហើយថានៅពេលដែលអតិថិជនដកប្រាក់ខាងយើងមិនត្រូវការបង់ថ្លៃសេវាទេ

Q “Pussy888kh” តើមានលក្ខខណ្ឌទេ?
A លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់មានដូចខាងក្រោមឈ្មោះគណនីត្រូវតែជាម្ចាស់គណនីធនាគារ។

Q Pussy888kh k តើហេតុអ្វីត្រូវតែជាម្ចាស់ឈ្មោះគណនីធនាគារទើបអាចដកប្រាក់បាន ?
A ឈ្មោះគណនីដែលសមាជិកប្រើប្រាស់ដើម្បីដកប្រាក់ត្រូវតែជាម្ចាស់គណនីធនាគារ។ ប្រសិនបើមិនមែនជាម្ចាស់គណនីធនាគារទេមិនអាចដកប្រាក់បានទេ
គណនីធនាគារដែលសមាជិកប្រើដើម្បីដកប្រាក់ត្រូវតែប្រើឈ្មោះដូចគ្នានឹងឈ្មោះពិតដែលបានបញ្ចូលក្នុងព័ត៌មានចុះឈ្មោះ។ ឈ្មោះពិតមិនអាចកែបានទេ។ ប្រសិនបើមិនអាចដកប្រាក់បានទេពីព្រោះការចុះឈ្មោះឈ្មោះពិតមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលបំពេញ Pussy888kh នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

បញ្ហាបច្ចេកទេសទូទៅ

Q​ ហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះមិនអាចមើលវីដេអូបានដូចធម្មតា?
A​ ពិនិត្យមើលគុណភាពនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញដែលអាចមិនបញ្ជូនសេវាដូចដែលវាគួរតែមាន។ ដូច្នេះសមាជិកជ្រើសរើសកន្លែងដែលមានសេវាខ្លាំងសម្រាប់លេង។

Q តើកុំព្យូទ័រមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះសម្រាប់លេងហ្គេមអនឡាញ?
A: Android 4.0 , IOS 7.0 ខ្លាំង 1GBជីកាបៃ​អង្គចងចាំ1.5GBជីកាបៃ『Pussy888kh』នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

error: Content is protected !!